همه پست ها در کلینیک روانشناسی بیمارستان تریتا

*روز پزشک مبارک باد*

*روز پزشک مبارک باد*

ادامه

تربیت جنسی کودکان

تربیت جنسی کودکان

اطلاعات بی موقع در زمینه مسایل جنسی و توضیح های زیادی در ذهن بچه ها بذر می کارد.مواظب باشید که بذر اشتباهی در ذهن بچه هایتان نکارید. آموزشهای جنسی زودهنگام و ناشیانه والدین می تواند آسیب جدی به آینده جنسی کودکان بزند و منجر به ایجاد دلهره، اضطراب و خشم در آنها بشود. از طرف دیگر اگر این آموزشها دیر هنگام ، ناکافی و غیر واقعی باشد، نمی تواند برای کودکان مفید باشد.پدر و مادر باید بتوانند به پرسشها و کنجکاوی های فرزندشان سنجیده و درست پاسخ بدهند، تا از انحراف فکری، سرکوب جنسی و از همه مهمتر مخفی کاری کودکان جلوگیری نمایند.

ادامه

چه زمانی باید از فرزند خود عذرخواهی کنید، و هنگام عذرخواهی چه چیزی بگویید (بخش دوم)

چه زمانی باید از فرزند خود عذرخواهی کنید، و هنگام عذرخواهی چه چیزی بگویید (بخش دوم)

چه زمانی باید از فرزند خود عذرخواهی کنیم و چه چیزی باید بگوییم؟

مراحل زیر را برای این کار دنبال کنید:

۱- به آسانی و اغلب مواقع عذرخواهی کنید،

از جمله زمان‌هایی که دچار اشتباهات لُپی می‌شوید که مسأله مهمی هم نیست اما بخشی از زندگی است. بگویید: «متأسفم اذیتت کردم». هر زمان که شما رفتاری از خود نشان می‌دهید که دوست ندارید فرزندتان نیز آن را تکرار کند عذرخواهی کنید. مسلماً نباید برای محدودیت‌های مناسب و واقع‌بینانه‌ای که برای او در نظر گرفته‌اید عذرخواهی کنید، بلکه در عوض باید هیجان‌های خودتان را مدیریت کنیم.

ادامه

چه زمانی باید از فرزند خود عذرخواهی کنید، و هنگام عذرخواهی چه چیزی بگویید

چه زمانی باید از فرزند خود عذرخواهی کنید، و هنگام عذرخواهی چه چیزی بگویید

اکثر والدین گاهی اصرار می‌ورزند که فرزندشان باید از خواهر و برادر، دوست یا بزرگسالی دیگر به شکل خاصی عذرخواهی کند. با این حال ما نیز به عنوان والدین می‌توانیم از کودکان خود عذرخواهی کنیم اما بسیاری از ما از این کار اجتناب می‌کنیم. گاهی خودمان را توجیه می‌کنیم که اگر از فرزندمان عذرخواهی کنیم احترام ما نزد او کمتر می‌شود. اما درست عکس این امر صادق است. آیا هنگامی که دیگران به اشتباهات خود اذعان می‌کنند شما احترام بیشتری برای آنها قائل نیستید و سعی نمی‌کنید تا اوضاع را بهتر کنید؟ عذرخواهی برای رفتارهای نامناسب به معنای این نیست که شما به هنگام نیاز نمی‌توانید رفتارهای فرزندتان را اصلاح کنید. او هنوز هم می‌داند که رئیس خانه کیست . . . !؟

ادامه

کارگاه مهارت سخنوری و ارتباط مؤثر

کارگاه مهارت سخنوری و ارتباط مؤثر

کلینیک روان شناسی بیمارستان فوق تخصصی تریتا به منظور افزایش رضایتمندی مراجعان و توانمند ساختن پرسنل و تمامی رده های خدمت رسان بیمارستان اقدام به برگزاری کارگاه  آموزشی “مهارت سخنوری و ارتباط مؤثر” با تدریس آقای محسن احتشامی، مجری صدا و سیما و رادیو اقتصاد، کرده است .

ادامه

معرفی فعالیت های کلینیک روان شناسی و روان پزشکی بیمارستان فوق تخصصی تریتا

معرفی فعالیت های کلینیک روان شناسی و روان پزشکی بیمارستان فوق تخصصی تریتا

مشاوره و درمان با به‌کارگیری پیشرفته‌ترین شیوه‌ها و تجهیزات نوین دنیا به شیوه حضوری و غیرحضوری

خدمات حضوری:

 1. ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻓﺮدی (اﻓﺴﺮدﮔﻲ، اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﺮس و …)
 2. ﻧﻮروﺳﺎﻳﻨﺲ و ﻧﻮروﻓﻴﺪﺑﻚ و ﺑﻴﻮﻓﻴﺪﺑﻚ
 3. روانﭘﺰﺷکی (دارو درﻣﺎﻧﻲ)
 4. ﺑﺨﺶ روانﺳﻨجی
 5. ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﻛﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان
 6. ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺧﺎﻧﻮاده (ﻋﺸﻖ و ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ – ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری – زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ)
 7. ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ
 8. ed pe pills i can buy with gift card

 9. ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزشی و ﮔﺮوه درﻣﺎنی

خدﻣﺎت ﻏﻴﺮﺣﻀﻮری(e‐Ravan):

 1. ﻣﺸﺎورهﻫﺎی ﻓﺮدی ﻏﻴﺮﺣﻀﻮری (از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻠﮕﺮام و وب ﺳﺎﻳﺖ)
 2. آزمون های روانشناسی آنلاین

وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ:

 1. بدون محدودیت زمان(در هر زمان)
 2. بدون نیاز به مراجعه(از هر کجا)
 3. پرداخت آنلاین
 4. محرمانه

ادامه