تصاویر گرد همائی سهامداران بیمارستان تریتا

گرد همائی سهامداران بیمارستان تریتا

  روز پنجشنبه ۱۴ آبان ماه ۸۸ ضیافت شامی به افتخار سهامداران بیمارستان تریتا و همراهان محترمشان در هتل لاله تهران به میزبانی هیئت مدیره شرکت ابوریحان طب آریا برگزار گردید. این مهمانی جهت آشنایی هر چه بیشتر سهامداران با یکدیگر ترتیب داده شده بود و به خوبی مورد استقبال…

ادامه