معاونت دارو و درمان

IMG_0858

مسئول
نام و نام خانوادگی: دکتر شهرام شکرانی فر
تحصیلات: متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه
سمت: معاونت دارو و درمان
داخلی:۲۲۰
موقعیت مکانی: طبقه ۲
Email: 

سیاست
معاونت دارو و درمان بیمارستان تریتا با هدف افزایش کارآیی و اثربخشی کیفیت و کمیت خدمات و نیل به بالاترین استانداردهای تشخیصی و درمانی در بخش اعظمی از زمینه های تشخیصی و درمانی در بخش اعظمی از زمینه های پزشکی و دارویی ایجاد گردیده است. ماموریت اصلی این معاونت هدایت مدیران گروه ها و دپارتمان های بالینی به منظور تامین رضایتمندی گیرندگان خدمت و بهره مندی از منابع انسانی متخصص و فن آوری های نوین دارویی و پزشکی می باشد
شرح وظایف

buy china amitriptyline سلسله مراتب سازمانی:
معاونت دارو ودرمان مستقیما تخت نظر ریاست بیمارستان فعالیت می نماید.

 

شرح وظایف:

 1. نظارت بر مدیران بخش های درمانی ،پاراکلینیکی و کلینیکی
 2.  تایید برنامه ریزی عملیاتی واحدها جهت رسیدن به اهداف استراتژیک معاونت درمان
 3.  هدایت گروه های درمانی و روسای بخش بستری از طریق جلسات و کمیته های بیمارستانی
 4. نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعملهای حوزه ستادی معاونت درمان در سایر بخش ها
 5. هماهنگی با سایر معاونت های بیمارستان در جهت تحقق اهداف معاونت درمان
 6. ایجاد هماهنگی های های درون بخشی و بین بخشی جهت ارتقاء سطح کیفی امور در بیمارستان
 7. بررسی،تجزیه و تحلیل شاخص های درمانی و برنامه ریزی در جهت ارتقای مستمر شاخص های ارزشیابی
 8. سرپرستی گروه های بهداشت و کنترل عفونت و مشارکت در استقرار استانداردهای اعتباربخشی در معاونت درمان
 9. برنامه ریزی در مورد بالا بردن سطح کارایی بخش های درمانی و پیشنهاد و اجرای طرح های خاص به منظور تسریع در درمان بیماران بستری و سر پایی
 10. برقراری نظام آماری و اطلاعات کامل و مکفی در مورد کلیه امور تشخیصی درمانی بیمارستان و بکارگیری نرم افزارهای روز
 11. برنامه ریزی توسعه در اجرای طرحهای فوق تخصصی
 12.  نظارت و ارزشیابی ضوابط استاندارد در بخشها و درمانگاه ها
 13.  تهیه وتدو ین برنامه ریزی عملیاتی جهت رسیدن به اهداف استراتژیک معاونت درمان
 14. نظارت و کنترل برنحوه اجرای برنامه های مربوط به سلامت مادران ، کودکان و نوزادان
 15. بررسی و مطالعه در زمینه نیازهای بهداشتی درمانی سازمان و هماهنگی جهت رفع نیازها ی تشخیص داده شده
 16. نظارت و کنترل برتعرفه های خدمات پزشکی و پیراپزشکی ابلاغ شده
 17. کنترل و نظارت بر نحوه انجام امور مربوط به نیروهای پرستاری و مامایی و اورژانس در معاونت درمان
 18. نظارت و کنترل بر حسن اجرا در تامین و توزیع نیروی انسانی مورد نیاز سازمان
 19. نظارت بر نحوه پیگیری مسائل مربوط به استاندارد سازی و سیستم بهبود کیفیت در حوزه معاونت درمان
 20.  نظارت بر نحوه برآورد اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز بیماران خاص در بیمارستان
 21. نظارت بر نحوه برنامه ریزی جهت هماهنگی بین کمیته های فنی و علمی بیماران خاص
 22. نظارت بر نحوه هماهنگی و برگزاری جلسات تعامل بین بیمه ها و معاونت درمان
 23. نظارت بر نحوه کنترل مستمر بر خریدهای تجهیزات پزشکی بیمارستان