روابط عمومی

مسئول
نام و نام خانوادگی: مرضیه لم یزرع

تحصیلات: کارشناس ارشد هنر
سمت: روابط عمومی
داخلی: ۱۹۰
موقعیت مکانی:طبقه۲
publicrelations@treata.com

سیاست واحد

روابط عمومی در هر سازمانی، سامانه برقراری ارتباط مؤثر ، نزدیک و سازنده مدیریت آن سازمان با دیگر بخش ها اعم از بخش های درونی یا بخش های بیرونی محسوب می شود. با برقراری این ارتباط به نحو شایسته امکان تطابق بروندادهای یک سازمان با نیازهای بیرونی فراهم می شود. فرآیندی که علت وجودی پیدایش و استمرار حیات آن سازمان محسوب می شود. روابط عمومی‌ صرفاً به‌ دنبال‌ “اطلاع‌رسانی‌” نیست‌، بلکه‌ مکمل‌ این‌ فرآیند را “اطلاع‌یابی‌”می‌داند. در واقع‌، روابط عمومی‌ از طریق‌ “اطلاع‌یابی‌” بر اهمیت‌ تأثیرپذیری‌ از افکار عمومی‌صحه‌ می‌گذارد.

روابط عمومی درحقیقت، ابزار دوگانه ای است که از یک سو باعث آگاهی مدیران از محیط پیرامون آنها می شود و از سوی دیگر باعث انعکاس درست فعالیت آنان به جمعیت مخاطب می گردد. برقراری این ارتباط دوطرفه در هر سطحی، مترادف سطح توفیق روابط عمومی است.

شرح وظایف

سلسله مراتب سازمانی:
واحد روابط عمومی  تحت نظر مدیر علمی فرهنگی فعالیت می نماید.
شرح وظایف:

 1. ارائه گزارش عملکرد از فعالیت های روابط عمومی بیمارستان  به مقام ما فوق و ریاست بیمارستان
 2. انجام سایر امور محوله از سوی ریاست محترم بیمارستان
 3. تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه روابط عمومی با تعیین اولویتها و رئوس برنامه و اقدامات
 4. ارائه نظرات مشورتی به ریاست بیمارستان  در زمینه چگونگی انعکاس اقدامات و فعالیت های بیمارستان  به رسانه ها و مردم
 5. مدیریت و برنامه ریزی سمینارها، همایش ها ومراسم گرامیداشت ایام مختلف و مناسبتهای ویژه
 6. برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف، سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های بیمارستان  به رسانه ها و جامعه .
 7. buying 60 mg orlistat outside the us

 8. ایجاد و ارتقاء ارتباطات بیمارستان با سازمانها و نهاد های مختلف در محدوده وظایف محوله
 9. تهیه و تدوین اخبار، صدور بیانیه ها، اطلاعیه ها، آگهی ها و تهیه پاسخ لازم در موارد ضروری جهت انعکاس در رسانه های جمعی و مطبوعات
 10. نظر سنجی از مخاطبان در خصوص اقدامات و فعالیت های بیمارستان
 11. ایجاد هماهنگی با رسانه های جمعی به منظور انجام مصاحبه و شرکت در میزگردها و کنفرانس های خبری مسئولین و مدیران بیمارستان
 12. نقد و بررسی‌ بازتاب‌ فعالیتهای‌ سازمان‌ در نظر اقشار مردم‌ بویژه‌ نخبگان‌، رسانه‌ها و دستگاهها از یک سو و مدیران‌ و کارکنان‌ از سوی‌ دیگر و ارائه‌ گزارش‌ آن‌ به‌ مدیریت
 13. اقدام در راستای تنویر افکار عمومی از طریق اطلاع رسانی ، ارسال جوابیه ، اصلاحیه و تکذیبیه به مطالب مطروحه در رسانه های جمعی
 14. ارائه راهکار مناسب برای اجرا و تقویت ارتباط الکترونیکی و بهره گیری بیشتر از سایت بیمارستاندر زمینه ارتباط و انتقال پیام به مخاطبان
 15. ایجاد هماهنگی های لازم بین سایر بخشها و قسمت های درون سازمانی و برون سازمانی برای استقبال ، پذیرایی و انجام بازدیدهای رسمی و غیررسمی ، جلسات و بدرقه میهمانان داخلی و خارجی بیمارستان
 16. برنامه ریزی و هماهنگی برای محل اسکان مهمانان داخلی و خارجی
 17. برنامه ریزی و هماهنگی برای برنامه‏های صبحانه ، ناهار ، شام و پذیرایی بین برنامه‏ها ، تهیه امکانات ارتباطی .
 18. انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیریت
 19. انجام و پیگیری سایر وظایف محوله از سوی رئیس بیمارستان
 20. انعکاس و تشریح دیدگاه ها، سیاست ها و برنامه های بیمارستان
 21. برنامه ریزی و همکاری در جهت برگزاری کنفرانس ها، سمینارها ،جشنواره ها، مصاحبه ها در بیمارستان
 22. تهیه وتنظیم گزارشهای تحلیلی از بازتاب فعالیتهای بیمارستان
 23. تهیه و تدوین گزارش عملکرد ادواری (شش ماهه و سالانه ) روابط عمومی
 24. هماهنگی انجام امور طراحی و تهیه تراکت، پلاکارد ، بروشور
 25. برگزاری نمایشگاه دستاورد ها و موفقیتهای بیمارستان و همکاری در برگزاری نمایشگاه های فرهنگی و هنری
 26. تهیه پیام های تبریک ،انتصاب وتقدیر برای کارکنان و مسئولان ونیز تهیه هدایا با مناسبت های مختلف جهت توزیع در مسابقات ، اعیاد و تولد ها
 27. پیگیری و اجرای کلیه بخشنامه های مربوط به روابط عمومی