نقشه راهنمای بیمارستان

طبقه منهای سوم
تاسیسات، CSR، رخشویخانه، خیاط خانه، سردخانه، آشپزخانه
طبقه منهای دوم
پارگینگ، امور اداری، انبار
طبقه منهای اول
اورژانس، تصویربرداری، آزمایشگاه
همکف
لابی، صندوق بیماران، حسابداری، کافی شاپ، رستوران، تلفن همگانی، پذیرش و اطلاعات،نمازخانه، سالن اجتماعات
طبقه اول
کلینیک داخلی، دندانپزشکی، فیزیوتراپی، کلینیک قلب و عروق، درمانگاه، اکو و تست ورزش
طبقه دوم
: ریاست بیمارستان، معاونت اداری و پشتیبانی، معاونت دارو ودرمان، معاونت پرستاری،معاونت مالی، واحد بهبود کیفیت، واحد فناوری اطلاعات، ارتوپدی، واحد رسیدگی به شکایات، کلینیک های شنوایی سنجی، زنان، تغذیه، اطفال تلفنخانه
طبقه سوم
اتاق عمل جنرال، ریکاوری
طبقه چهارم
بلوک زایمان، بخش زنان و زایمان، بخش نوزادان
طبقه پنجم
آنژیوگرافی، اتاق عمل قلب باز،NICU، ICUOH، ICU OR،اتاق عمل قلب باز،
طبقه ششم
CCU، ICU
”طبقه
بخش اطفال و داخلی -جراحی
طبقه هشتم
داخلی، جراحی، کلینیک گوارش، دیالیز
طبقه نهم
لیزیک و معاینات چشم
طبقه دهم
اتاق عمل چشم
طبقه یازدهم
بستری داخلی جراحی
طبقه دوازدهم
بستری داخلی جراحی
طبقه سیزدهم
رستوران
طبقه چهاردهم
رستوران
fentanyl