اعتبار بخشی

امروزه موضوع اعتباربخشی با هدف ایجاد و ارتقای فرهنگ ایمنی و کیفیت مراقبت از بیمار جایگاه ویژه ای یافته است.

بدون شک موفقیت هر سازمانی در گرو وجود یک نظام ارزشیابی و نظارت کارآمد و با کفایت است. فقدان یک نظام ارزشیابی و اعتباربخشی موثر برای بیمارستان، به لحاظ اهمیت بالای این سازمان علاوه بر افزایش هزینه های درمانی، سلامت کل جامعه را نیز به مخاطره خواهد انداخت.

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تریتا در راستای دست یابی به اهداف ذکر شده، مدل ملی اعتباربخشی را مبنای فعالیت های خود قرار داده و پیش زمینه های لازم را جهت پیاده سازی این استانداردها برقرار نموده است تا بتواند با عنایت پروردگار و همکاری کارشناسان بتواند در ارزشیابی وزارت بهداشت درجه ۱ عالی را کسب نماید.