معاونت پرستاری

IMG_0865

مسئول
نام و نام خانوادگی: میرقاسم قاسم زاده
تحصیلات: کارشناس پرستاری
سمت: معاونت پرستاری
داخلی: ۱۰۷
موقعیت مکانی: طبقه ۲
رنگ لباس فرم: سفید
Email:

سیاست معاونت
مدیریت پرستاری بیمارستان تریتا با هدف ایجاد نظم میان فعالیت‌های بیمارستان که شامل برنامه‌ریزی، هدایت، رهبری، کنترل، نظارت بر خدمات بالینی و همچنین هماهنگی به منظور توسعه و آینده‌نگری، ایجاد ارتباط تیمی قوی میان اعضا و بکارگیری ایده‌ها در سطوح مختلف، ایجاد گردیده است تا آسایش و رضایت بیماران و همراهان را به بهترین شیوه ممکن تامین نماید. فرایندهای این معاونت در راستای اهداف سازمانی بنا شده است.
شرح وظایف

سلسله مراتب سازمانی:
معاونت پرستاری مستقیما تحت نظر ریاست بیمارستان فعالیت می نماید.

 شرح وظایف:

 1. برنامه ریزی جهت بررسی و شناخت وضعیت پرستاری کشور و تنظیم برنامه های سالیانه با توجه به سیاست های وزارت مطلوب
 2. برنامه ریزی جهت بررسی نیازمندی های جامعه و مراکز بهداشتی درمانی به خدمات پرستاری
 3. برنامه ریزی جهت تعیین اهداف کمی و کیفی برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت و راهبردهای هماهنگ با سیاست وزارت متبوع
 4. sildenafil manly

 5. برنامه ریزی جهت بهبود مداوم کیفیت خدمات پرستاری با هماهنگی نهادها و دستگاههای درون و برون سازی
 6. برنامه ریزی و تعیین راهبرد جهت انجام آموزشهای مداوم و مورد نیاز کارکنان پرستاری، در داخل و خارج از کشور با هماهنگی و همکاری مراکز ذیربط
 7. برنامه ریزی جهت تعیین و تدوین استانداردهای کمی و کیفی و پرستاری و بازنگری مستمر آنها
 8. برنامه ریزی جهت ارزیابی و ارزشیابی مستمر ارائه خدمات پرستاری در کشور
 9. برنامه ریزی جهت تعیین و تدوین شرح وظایف کارکنان و شرایط احراز مشاغل پرستاری و بازنگری مستمر آنها
 10. برنامه ریزی به منظور تنظیم و تعیین ضوابط ، مقررات و آئین نامه ای حرفه ای با همکاری مراکز ذیربط
 11. هماهنگ نمودن فعالیتهای حرفه ای درون بخشی و بین بخشی
 12. همکاری و تبادل تجارب و کسب اطلاعات از سازمانهای معتبر بین المللی و برنامه ریزی جهت استمرار و ارتقاء سطح مناسبات و روابط مربوط
 13. برنامه ریزی جهت ارائه ، اجرا و به کارگیری پژوهشهای پرستاری
 14. تشکیل گروه های کارشناسی بر اساس وظایف و ماموریتهای محوله دفتر ( ارزشیابی ، استانداردها ، شرح وظایف ، شرایط احراز ، کنترل و نظارت و ..
 15. همکاری با مراجع ذیربط در تنظیم ضوابط و مقررات آئین نامه استخدامی و اتخاذ تصمیم در خصوص امور اداری و استخدامی کارکنان پرستاری
 16. برنامه ریزی جهت شناخت مسائل و مشکلات کارکنان پرستاری و نارسائی های حرفه ای و ارائه راهکارهای عملی
 17. سازماندهی، هدایت ، کنترل و ارزشیابی وظایف محوله به کارکنان دفتر
 18. اعلام بودجه مورد نیاز برنامه های پرستاری به مسئولین ذیربط
 19. گزارش فعالیت ها و نتایج بررسی های دفتر از وضعیت پرستاری به مسئولین ذیربط
 20. همکاری و نظارت بر صدور مجوز جهت مراکز ارائه خدمات پرستاری با واحدهای ذیربط

نحوه جذب و آموزش نیروهای کمک پرستاری

در ابتدا با حدود ۵۰۰ نفر از افراد دیپلمه جهت کمک پرستاری و کارشناس جهت منشی مصاحبه شد و از بین این افراد پس از انجام توافقات و گذراندن دوره های آموزشی و انجام آزمایشات اولیه اعم از اعتیاد، ایدز، هپاتیت و… ، تست روانشناسی و ارائه گواهی عدم سوء پیشینه، ۱۲۶ نفر به عنوان کمک پرستار ( ۷۸ نفر آقا و ۴۸ نفر خانم) و منشی ها (۳۹ نفر خانم و ۳ نفر آقا) انتخاب گردید.

یکی دیگر از اقدامات نوآورانه بیمارستان تریتا، آموزش کامل کمک پرستاران قبل از شروع به کار در بیمارستان بود. در ادامه گزارشی از نحوه برگزاری این دوره ها آورده شده است:

دوره های آموزشی به همراه گذراندن ۱۵۰ واحد درسی در ۵۲ جلسه به صورت تئوری تحت نظارت هنرستان بهیاری نزاجا در مرکز آموزشی نزاجا با استفاده از وسایل پراتیک و وسایل کمک آموزشی و همچنین ۱۵۰ ساعت کارورزی در بیمارستان خانواده ارتش تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی آجا برگزار گردید.

نهایتا آزمون در ۲ مرحله به صورت تئوری و عملی با حضور اساتید دانشگاه علوم پزشکی آجا انجام گردید و پس از ارزیابی هنرجویان و کسب حد نصاب نمره گواهی آموزشی ممهور به مهر دانشگاه علوم پزشکی آجا صادر گردید.

دوره کمک پرستاری:

کلاس های تئوری  یک پکیج حاوی ۶ جلد کتاب آغاز گردید.

۶ جلدکتاب ارائه شده شامل:

۱-  تئوری دستورالعمل مقدمات  ( جلد ۱ )

۲- فنون کمک پرستاری ( جلد ۲ )

۳- بیماران داخلی – جراحی – عفونی ( جلد ۳ )

۴- سلامت و بهداشت ( جلد ۴ )

۵- کمکهای اولیه ( جلد ۵ )

۶- آناتومی ( جلد۶ )

جزوه های ارائه شده شامل:

–  اصطلاحات پزشکی پرستاری

–  جزوه بهبود کیفیت و اعتبار بخشی ( ایمنی بیمار و پرسنل – تشخیص ارزش ها و عقاید گیرندگان –مدیریت خطر و بحران)

–  جزوه آتش نشانی و اطفاء حریق

–  جزوه اخلاق دستورات کمک پرستاری

–  کتاب بن پایه های شناخت

گزارش دوره های منشی بیمارستانی:

در این دوره یک جلد کتاب منشی بیمارستانی، جزوه های اعتباربخشی، اطفاء حریق ۲ عدد CD مدارک پزشکی، یک جلد کتاب “بن پایه های شناخت” و اصطلاحات پزشکی و پرستاری به کارآموزان تحویل داده شد.

جهت به کارگیری منشی های بیمارستانی، آشنایی کامل کارآموزان با مهارت های هفت گانه کامپیوتر (ICDL) اجباری بوده و در صورتی که کارشناسان IT  پس از گرفتن آزمون عملی، تشخیص به عدم آشنایی و تسلط آنان بر روی مهارت های فوق داشتند، آنان ملزم به گذراندن دوره های (ICDL) شده اند. لازم به ذکر است هدف کارآیی پرسنل بوده و داشتن مدرک (ICDL) از یک موسسه خاص الزامی نبوده لکن شرکت ابوریحان طب آریا موسسه “سایبر تک” را جهت رفاه حال کارموزان معرفی نموده دوره های (ICDL) با حضور ۲۱ نفر از پرسنل خانم برگزار گردیده و پس از پایان دوره و اخذ نمره قبولی به آنان مدرک معتبر از سوی موسسه “سایبر تک” اعطا خواهند شد.

نهایتا پس از بازگشایی بیمارستان، از تمامی کارآموزان توسط مسئول IT آزمون عملی و نظری به عمل آمده و نمره آنان در پرونده پرسنلی ثبت شد.

•نهایتا پس از گذراندن مراحل فوق، کمک پرستاران مراسم سوگند در بیمارستان برای آنان برگزار گردید.

•جهت تایید نهایی منشی های بیمارستانی، جناب آقای دکتر خلیل نژاد بار دیگر از آنان مصاحبه به عمل آورد.