بخش ها

سرپرستار
نام و نام خانوادگی: کژال سعادتی
تحصیلات: کارشناس پرستاری
سمت: سرپرستار اورژانس
داخلی: ۲۴۰
موقعیت مکانی: طبقه ۱-
Email: 

سیاست بخش
بخش اورژانس با هدف ارائه خدمت به بیمارانی که در شرایط اضطرار و بحران به بیمارستان مراجعه می نمایند، تعریف شده است. سرپرستار اورژانس در تلاش است، خدمات را با بالاترین کیفیت و در کمترین زمان ممکن با رعایت مسائل ایمنی به بیماران ارائه نماید.

شرح وظایف

سلسله مراتب سازمانی:

سرپرستار اورژانس تحت نظر معاونت پرستاری فعالیت می نماید.

 شرح وظایف:

 1. کسب خط مشی ودستورالعمل های لازم از سرپرست مربوطه
 2. بررسی وضعیت موجود درواحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
 3. برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
 4. تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفتهای مختلف
 5. تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت (تقسیم کار)
 6. برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار، در هر شیفت بر بالین بیمار
 7. برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدید الورود به مقررات اداری استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز
 8.  برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان/ بیماران/ خانواده و ……..(مراقبت از خود و توان بخشی)
 9.  پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات داروها و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تأمین آن
 10. برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده دربخش در هر شیفت
 11. برنامه ریزی جهت حفظ و نگهداری و تحویل تجهیزات واحد مربوط در هر شیفت کاری
 12.  تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه
 13. برقراری امنیت شغلی در جهت ایجاد فضای مناسب به منظور ارتقاء سطح خدمات ارائه شده
 14. توجه به نیازهای کارکنان به ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
 15.  برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
 16. ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها
 17. شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان،مددجویان، بیماران و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت
 18. نظارت در امر سرویس کلیه دستگاهها و وسایل و طرز صحیح به کار بردن وسایل که خارج یا داخل می شود
 19. همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم
 20. ثبت و گزارش کلیه امور واحد مربوطه به مسؤلین ذیربط(شامل درخواست‌ها، وقایع غیر مترقبه، حوادث، کمبودها، نقایص، نیازها …..
 21. مشارکت و همکاری در برنامه ریزی آموزشی
 22. مشارکت در پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی و همکاری با مسئول واحد بهبود کیفیت
 23. برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران
 24. تکمیل فرم ارزشیابی مصوب کارکنان پرستاری واحد مربوطه
 25. کنترل حضور و غیاب پرسنل پرستاری واحد مربوطه
 26. ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر پرستاری از طریق بررسی رضایت مندی بیماران، همکاران و …/ مشاهده/ چک لیست/ و …
 27. نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان
 28. ارزشیابی و اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان، بیماران، خانواده
 29. کنترل و چک پرونده بیمار هنگام ترخیص
 30. کنترل و چک روزانه ترالی احیاء
 31. کنترل و تنظیم اضافه کار و طرح مشارکت ماهیانه پرسنل
 32. مشارکت در کمیته های بیمارستانی بخصوص
 33. نظارت بر تکمیل فرم آمار مرگ و میر ، خودکشی ها ، سوانح و فرمهای آمار ماهیانه
 34. کنترل و نظارت تمیزی و ضد عفونی کردن دستگاهها و فضای فیزیکی بخش و کادر خدماتی
 35. کنترل و نظارت بر نحوه تحویل گرفتن بیمار
 36. آشنایی کامل به CPR احیا
 37. همراهی و گزارش دقیق در هنگام بازدید و برنامه ریزی مسئولین بیمارستان از بخشها
 38. آشنایی و آگاهی کامل از بیماریهای موجود در بخش ، میزان داروها ،‌موارد مصرف و عوارض ناشی ازآنها
 39. همکاری با سوپروایزر آموزشی در زمینه شناخت نیازهای آموزشی پرسنل و همکاری در فراهم آوردن امکانات آموزشی موردنیاز
 40. شرکت در جلسات ماهیانه برای همفکری در تصمیم‌گیریهای پرستاری، برنامه‌ریزی جهت آموزش به بیماران در هنگام ترخیص
 41. انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

CCU

سرپرستار
نام و نام خانوادگی: سجاد فتحی

تحصیلات: کارشناس پرستاری

سمت: سرپرستار ICU              

داخلی:

موقعیت مکانی: طبقه۶

Email: Sajjad269@yahoo.com


سیاست بخش
بخش مراقبت های ویژه (ICU) بیمارستان تریتا که همواره از حیاتی ترین بخش های این مرکز می باشد، بر آنست تا با بهره گیری از مدیریت کاربردی، استفاده از نیروی انسانی مجرب و تجهیزات پیشرفته پزشکی، خدمات را با بالاترین کیفیت و استاندارد ارائه نماید.
شرح وظایف

سلسله مراتب سازمانی:

سرپرستار ICU تحت نظر معاونت پرستاری فعالیت می نماید.

شرح وظایف:     

 1. پذیرش و تحویل بیمار و مدارک بیمار
 2. مانیتورینگ کامل سیستم های حیاتی بیمار شامل علا یم حیاتی ، قلب – تنفس – اعصاب مرکزی و محیطی، ثبت آنها و گزارش موارد غیر طبیعی
 3. انجام معاینات فیزیکی لازم، ثبت آن ها و گزارش موارد غیر طبیعی
 4. تعیین سطح هوشیاری و بررسیGCS
 5. حفظ و مراقبت درست از راه هوایی ،تهویه، اکسیژناسیون و انجام اینتوباسیون در موارد ضروری
 6. آموزش و تشویق مددجو به سرفه و تنفس عمیق
 7. اتصال آرترلاین ( راه شریانی ) بیمار به وسایل مربوطه
 8. گرفتن نمونه خون شریانی و سایر ترشحات بدن طبق نظر پزشک
 9. بررسی آزمایشات روتین بخش مربوطه و گزارش موارد ضروری به پزشک
 10. برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه مراقبت کامل از پوست
 11. مراقبت از مددجویان دچار اختلالات حسی – حرکتی به منظور تشخیص و پیشگیری از عوارض بی حرکتی
 12. بررسی مددجو در نحوه استفاده از وسایل مصنوعی، پروتزها و کمکی
 13. تنظیم و کنترل عملکرد وسایل و تجهیزات پزشکی مورد استفاده جهت بیمار
 14. همکاری با تیم درمان در انجام فرآیندهای تشخیصی، درمانی و توانبخشی
 15. انجام فرآیند تغذیه مددجو از طریق لوله های گوارشی وT.P.N
 16. تنظیم و کنترل پارامترهای دستگاه ونتیلاتور با توجه به وضعیت تنفسی مددجو
 17. اجرای اصول مراقبت و همکاری در جداسازی بیمار از ونتیلاتور
 18. خارج کردن لوله تراشه – با نظر پزشک، انجام اکسیژن درمانی با توجه به شرایط مددجو
 19.  مانیتورینگ قلب، تشخیص دیس ریتمی های مختلف، اطلاع به پزشک در صورت لزوم و انجام اقدامات فوری در صورت بروز دیس ریتمی های خطرناک
 20. تنظیم و به کارگیری دستگاه D.Cشوک در موارد ضروری
 21. انجام حمایت های روانشناختی از بیماران و خانواده بیمار
 22. انجام ساکشن ترشحات راه های هوایی از طریق دهانی و تراکیاستومی لوله تراشه،orotracheal ، nasotracheal
 23. تعیین نیازهای آموزشی و مشاوره با بیمار و خانواده بیمار و ارائه آموزش های لازم در مراقبت از خود (self care)
 24. ارزیابی عملکردIABP ، NGT ،chest tube سوند فولی، پیس میکر، لوله تراشه و انواع درن ها و ثبت ،و گزارش موارد غیر طبیعی
 25. کنترل فشار ورید مرکزی(C.V.P )و برقراری میزان جریان داروهای مورد نیاز با توجه به تجویز پزشک
 26. انجام اقدامات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت های بیمارستانی ( آموزش و پژوهش)
 27. آرام سازی محیط فیزیکی، کنترل دما و نور، سر و صدای محیط و سایر عوامل محیطی و تامین شرایط استراحت به آرامش بیمار
 28. تنظیم میزان محرک های حسی به منظور تقویت حسی بیمار
 29. انجام مراقبت های پرستاری ویژه به هنگام بروز اختلالات شعوری همچون هذیان – توهم – بی قراری حرکتی
 30. ثبت دقیق و گزارش کلیه اقدامات انجام شده

تذکر:

 • همکاری با پزشک در انجام اینتوباسیون و CPR در موارد ضروری توسط پرستاری که دوره اینتوباسیون و cprرا گذرانده باشد.
 • تزریق داروهای اینوتروپ مثبت ( آدرنالین – آتروپین – دوبوتامین)

ICUOH
NICU

مسئول
نام و نام خانوادگی: منیژه مولایی

تحصیلات: کارشناس پرستاری
سمت: سرپرستار بخش نوزادان
داخلی: ۱۴۹
موقعیت مکانی: طبقه ۴
رنگ لباس فرم:
Email: mabaszadegan@yahoo.com


سیاست بخش

بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی تریتا به عنوان عضوی اثربخش در بیمارستان، با بهره گیری از پزشکان مجرب و پرستاران کارآزموده این حوزه، با هدف مراقبت، درمان و کنترل مرگ و میر نوزادان که یکی از شاخص های کلیدی نظام سلامت کشور است، ایجاد گردیده است.

شرح وظایف

سلسله مراتب سازمانی:
سرپرستار بخش نوزادان تحت نظر معاونت پرستاری فعالیت می نماید.

 

شرح وظایف:

 1. پذیرش نوزاد
 2. تحویل مدارک مددجو
 3. برقراری ارتباط مناسب با نوزاد و خانواده
 4. بررسی و ارزیابی وضعیت سلامت نوزاد و گزارش موارد غیرطبیعی معیارهای استاندارد سلامت
 5. انجام مراقبت های پرستاری تخصصی از نوزاد نارس
 6. اجرای استانداردهای مراقبت های جداسازی به روش مستقیم و غیرمستقیم
 7. برقراری محیط ایمن و آرام به منظور پیشگیری از تحریکات عصبی
 8. ارائه مراقبت های ویژه به نوزادان تحت درمان با فتوتراپی، پیشگیری از عوارض آن در نوزاد
 9. انجام مراقبت های قبل، حین و پس از فتوتراپی و پیشگیری از عوارض احتمالی نمونه گیری شریانی، وریدی و سایر ترشحات بدن نوزاد با مسئولیت پزشک
 10. گزارش و ثبت حجم خون گرفته شده جهت آزمایشات مکرر به منظور پیشگیری از کم خونی احتمالی نوزاد
 11. انجام تدابیر پرستاری لازم به منظور حفظ و تثبیت درجه حرارت نوزاد جهت پیشگیری از هیپوترمی
 12. کنترل جذب و دفع به طور دقیق
 13. اکسیژن درمانی و پیشگیری از عوارض آن
 14. بررسی و ارزیابی وضعیت درد در نوزاد و استفاده از روش های کنترل درد
 15. مشاوره و آموزش به خانواده در مورد نحوه مراقبت بهداشتی از نوزاد
 16. مشاوره و آموزش در زمینه چگونگی شروع تغذیه با شیر مادر و تغذیه تکمیلی و از شیر گرفتن
 17. بکارگیری اصول صحیح مراقبت های پرستاری در زمینه مسائل و مشکلات شایع دوران نوزادی و شیر و سایر موارد ) Diaper Rash ، خوارگی ( مراقبت از بند ناف، ورم ملتحمه
 18. انجام مراقبت های لازم قبل، حین و پس از تعویض خون
 19. اجرای دارو درمانی با توجه به میزان داروی تجویز شده
 20. مشاوره و آموزش مراقبت از نوزاد در منزل شامل واکسیناسیون، بهداشت جسمی، تغذیه، خواب و استراحت و سایر موارد
 21. آموزش در زمینه پیشگیری از بارداری های پی در پی
 22. پیگیری وضعیت نوزاد بی سرپرست و همکاری در ارجاع مناسب آنان
 23. هماهنگی و همکاری با مسئولین مربوطه مرکز به منظور ساماندهی نوزادان بی سرپرست
 24. ثبت کلیه موارد فوق الذکر

اطفال
CSSD

مسئول
نام و نام خانوادگی: لاله عموئیلاله عمویی

تحصیلات: کارشناس پرستاری
cialis price thailand سمت: سرپرستار بخش زنان
داخلی: ۱۵۰
موقعیت مکانی: طبقه ۴
رنگ لباس فرم:
Email: –


سیاست بخش

بخش زنان بیمارستان تریتا با هدف ارتقاء سلامت مادران، پیشگیری از عوارض زایمان، اجرای کامل طرح هم اتاقی مادر و نوزاد و افزایش رضایتمندی بیماران جراحی زنان بر اساس آخرین استانداردهای جهانی و با بهره گیری از دانش و تجارب پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان متخصص و مجرب انجام وظیفه می کند.

شرح وظایف

سلسله مراتب سازمانی:
سرپرستار بخش زنان تحت نظر معاونت پرستاری فعالیت می نماید.

 

شرح وظایف:

 1. سرپرستار مرکز پرستاری است که اداره کارکنان پرستاری، تجهیزات و ارائه خدمات پرستاری یک واحد را بر عهده دارد.
 2. وظایف سرپرستار مرکز (بهداشتی، درمانی و توانبخشی) براساس اصول مدیریت و با تکیه بر رعایت منشور حقوق

مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر است:

الف– جمع آوری اطلاعات و برنامه ریزی:

 1. بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
 2. تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی سازمان
 3. برنامه ریزی در جهت اجرای استانداردهای مراقبتی
 4. تنظیم برنامه کار کارکنان تحت نظارت در شیفت های مختلف
 5. تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت ( تقسیم کار )
 6. برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار / مددجو در هر شیفت بر بالین بیمار
 7. برنامه ریزی جهت آگاه سازی کارکنان جدیدالورود به مقررات اداری، استانداردهای مراقبتی و شناخت کامل نسبت به واحد از نظر محیط فیزیکی، وسایل و تجهیزات و آشنایی با سایر قسمت های مرکز
 8. برنامه ریزی جهت ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی
 9. برنامه ریزی جهت آموزش به مددجویان / بیماران، خانواده و … مراقبت از خود و توانبخشی و …
 10. پیش بینی نیازهای واحد مربوطه از نظر امکانات، تجهیزات موجود و لوازم مصرفی و پیگیری جهت تامین آن
 11. برنامه ریزی جهت تحویل و تحول تجهیزات واحد مربوطه در هر شیفت کاری
 12. برنامه ریزی جهت کنترل عملکرد تجهیزات مورد استفاده در بخش در هر شیفت

بسازماندهی:

 1. تشکیل جلسات گروهی و جلب مشارکت کارکنان در جهت حل مشکلات واحد مربوطه کارکنان،
 2. مددجویان / بیماران و …
 3. توجه به نیازهای کارکنان و ایجاد انگیزه جهت افزایش رضایت شغلی
 4. برقراری حسن تفاهم بین کارکنان واحد مربوطه و سایر واحدها
 5. انجام مراقبت های پرستاری در مواقع اورژانس
 6. ایجاد هماهنگی و همکاری بین کادر پرستاری و سایر واحدها
 7. شرکت در جلسات مدیران و ارائه نیازهای کارکنان، مددجویان / بیماران جهت بهبود وضعیت
 8. همراهی با پزشک به هنگام ویزیت بیماران و ارائه گزارش لازم
 9. ثبت و گزارش کلیه امور واحدهای مربوطه به مسئولین ذی ربط شامل: درخواست ها، وقایع غیر مترقبه
 10. حوادث، کمبودها و نقایص، نیازها و …)
 11. مشارکت و همکاری در برنامه های آموزش ضمن خدمت و … کارکنان
 12. همکاری با مسئول واحد بهبود کیفیت جهت پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی
 13. برپایی کنفرانس های داخلی جهت افزایش سطح دانش و مهارت حرفه ای پرستاران

ج– هدایت و رهبریکنترل هدایت و ارزشیابی

 1. کنترل حضور و غیاب پرسنل تحت سرپرستی
 2. تکمیل فرم ارزشیابی کارکنان جهت پرسنل تحت سرپرستی
 3. ارزشیابی مستمر خدمات ارائه شده توسط کادر تحت سرپرستی از طریق : بررسی رضایت مندی مددجویان،
 4. بیماران، همکاران با ابزار مناسب) مشاهده، چک لیست و…)
 5. نظارت و ارزشیابی مستمر بر رعایت معیارهای رفتار شغلی و اخلاقی کارکنان و انطباق امور پزشکی با موازین
 6. شرع مقدس
 7. ارزشیابی اثر بخشی آموزش های داده شده به کارکنان، مددجویان، خانواده و دانشجویان
 8. کنترل و پی گیری ثبت و اجرای دستورات پزشک و نظارت اجرای آن
 9. مشارکت و همکاری با کمیته های بیمارستان بنا به صلاحدید سرپرست مربوطه
 10. نظارت بر حسن اجرای تعرفه های پرستاری
 11. نظارت مستمر بر اقدمات ضروری به منظور پیشگیری از عفونت ها
 12. همکاری و همراهی و ارائه گزارش هنگام بازدید مسئولین مافوق و گروه های بازرسی
 13. نظارت بر حسن اجرای کلیه خدمات پرستاری در واحد مربوطه

 

سرپرستار
نام و نام خانوادگی: کتایون تنباکویی

تحصیلات: کارشناس مامایی
سمت: مسئول بلوک زایمان
داخلی:۱۵۲
موقعیت مکانی: طبقه ۴
Email:


سیاست بخش
بلوک زایمان بیمارستان تریتا خود را متعهد می داند به کلیه مادران باردار بخصوص مادرانی که در شرایط ویژه و اورژانس به سر می برند ارائه خدمت نماید. کمک به حفظ سلامت مادر و جنین  و نهایتا نوزاد و ایجاد خاطره ای خوش و ماندگار در فرآیند بارداری و زایمان از اهداف کلان این بخش نیز می باشد.

شرح وظایف

سلسله مراتب سازمانی:

بلوک زایمان تحت نظر معاونت پرستاری فعالیت می نماید.

 شرح وظایف:

 1. بازدید و نظارت بر سایر پرسنل بلوک زایمان و کنترل کمی وکیفی خدمات مامایی براساس استانداردهای تعیین شده با هدف ارتقاء کیفیت ارائه خدمات مامایی وارائه راه حلهای مناسب جهت رفع مسائل و مشکلات درمانی مامایی و بررسی آن و انعکاس به مقام مربوطه
 2. نظارت وکنترل خدمات مامایی
 3. بررسی نیازهای آموزشی پرسنل مامایی و هماهنگی جهت برگزاری کلاسهای آموزشی موردنیاز
 4. رسیدگی به شکایات فنی و اداری و پرسنل مامایی و اعلام نظر کارشناسی
 5. جمع آوری اطلاعات و آمار پرسنل وعملکرد بلوک زایمان و بررسی وتجزیه وتحلیل آنها وانجام اقدامات لازم جهت استانداردسازی شاخص ها
 6. نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده در بلوک زایمان
 7. برآورد تجهیزات مورد نیاز بلوک های زایمان وپیگیری جهت خرید تجهیزات مورد نیاز
 8. اقدام طبق برنامه کشوری نظام مراقبت مرگ مادر باردار
 9. اقدام طبق برنامه کشوری نظام مراقبت مرگ پریناتال
 10. اقدام طبق برنامه کشوری احیای نوزاد
 11. اقدام طبق برنامه کشوری سطح بندی خدمات پریناتال
 12. اقدام طبق برنامه کشوری مراقبت ازنوزاد سالم
 13. اقدام طبق برنامه کشوری مراقبت آغوشی مادر و نوزاد
 14. اقدام طبق برنامه کشوری بیمارستانهای دوستدار مادر
 15. همکاری با مسئول واحد بهبود کیفیت به جهت پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی
 16. نظارت بر امنیت و ایمنی نوزاد
 17. برنامه ریزی به جهت آموزش مراقبت از نوزادان و مادران
 18. ایجاد شرایط ایزوله

سرپرستار
نام و نام خانوادگی: غزال خمسهغزال خمسه
تحصیلات: کارشناس پرستاری و کارشناس ارشد MBA
سمت: مسئول اجرایی بخش چشم
داخلی:
موقعیت مکانی: طبقه ۹ و ۱۰
Email: G.khamseh@yahoo.com 

سیاست بخش

بخش تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی بیمارستان تریتا در نظر دارد با بهره گیری از آخرین روش های درمانی، تکنولوژی های پیشرفته چشم پزشکی و همچنین اساتید و متخصصین برجسته ملی و بین المللی به کلیه نیازهای چشم پزشکی گیرندگان خدمت اعم از پیشگیری، درمان، پیگیری و پایش سلامت پاسخ دهد.

ارائه خدمت مطابق با استانداردهای روز دنیا در زمینه عمومی، فوق تخصصی و زیبایی چشم پزشکی از اهداف کلان بخش چشم می باشد.

شرح وظایف

سلسله مراتب سازمانی:

مسئول اجرایی بخش چشم تحت نظارت معاونت پرستاری فعالیت می نماید.

 

شرح وظایف:

مسئول اجرایی بخش چشم برموارد زیر نظارت دارد:

 1. پذیرش بیمار (پذیرش از اورژانس، پذیرش با دستور بستری پزشک معالج، انتقال از سایر بخشها)
 2. تشکیل پرونده بستری
 3. تعویض لباس و آماده نمودن تخت بیمار
 4. انجام اقدامات پرستاری اولیه (تزریق، کنترلVS، کنترل BP)
 5. تسکین سریع درد و کاهش اضطراب بیمار
 6. انجام آمادگی‌های قبل از عمل
 7. انتقال بیمار به اتاق عمل
 8. تحویل بیمار از اتاق عمل
 9. ویزیت توسط پزشک معالج، تعویض پانسمان بیمار با نظر پزشک معالج
 10. پیگیری انجام سایر اقدامات تشخیصی و پاراکلینیکی CT Scan، نوار قلب، آندوسکوپی، سونوگرافی
 11. پیگیری انجام مشاوره‌ها و سایر اقدامات پرستاری
 12. ترخیص بیمار یا انتقال بیمار به سایر بخش‌های درمانی
 13. آموزش به بیمار و همراه وی در زمینه مراقبت بیمار در منزل
 14. شناخت کلیه دستگاه ها، بکارگیری صحیح وسایل و در صورت نیاز پیگیری رفع نقص دستگاهها

داخلی و جراحی
دیالیز
آنژیوگرافی
بهداشت حرفه ای