اتاق عمل ها

مسئول

نام و نام خانوادگی: محمد رضا شبانی

تحصیلات: کارشناس پرستاری

سمت: سرپرستار اتاق عمل

داخلی:

موقعیت مکانی: طبقه ۳

Email:

سیاست
اتاق عمل بیمارستان تریتا به عنوان شاهرگ حیاتی درمان بیماران، در نظر دارد مطابق با استانداردهای روز دنیا و با تاکید بر ایمنی و حریم خصوصی وی، با کیفیت ترین خدمات را ارائه نماید. از اهداف کلان این بخش کنترل عفونت و کاهش درصد خطاهای در مانی بخش نیز می باشد.
شرح وظایف

سلسله مراتب سازمانی:

سرپرستار اتاق عمل جنرال تحت نظر معاونت پرستاری فعالیت می نماید.

شرح وظایف:

 1. دریافت گزارش و دستورالعملهای لازم از سرپرست مربوطه
 2. آگاهی به تکنیک ها و پدیده های علمی نوین اطاق عمل و آموزش آن به پرسنل
 3. تنظیم مقررات و آشنا نمودن کارکنان با قوانین اطاق عمل و هماهنگ ساختن فعالیتهای تیم جراحی
 4. تصمیم گیری به موقع در واگذاری مسئولیت به افراد ذیصلاح و شایسته
 5. نظارت بر کار پرسنل اطاق عمل و تلاش در ارتقاء کیفی و رفع اشتباهات پرسنل بطور مستمر و گزارش به مقامات مسئول بمنظور رفع مشکلات
 6. کنترل پرونده و نوار مشخصات بیمار و اجازه عمل
 7. همکاری لازم در آموزش پرسنل و دانشجویان و کارآموزان
 8. viagra suppliers uk

 9. نظارت و یا نمونه برداری از وسایل و محیط اطاق عمل و ارسال آن به آزمایشگاه بطور روتین در نقاط مشکوک
 10. تشخیص و بررسی موارد اورژانس و طبقه بندی آنها با توجه به اولویت جراحی
 11. نظارت بر مراقبت و چگونگی انتقال بیماران ریکاوری
 12. ارزشیابی پرسنل اطاق عمل با هماهنگی سوپروایزر اطاق عمل
 13. انجام یا نظارت در تمیز کردن و یا استرلیزه کردن وسایل و لوازم اطاق عمل
 14. مرتب کردن اطاقهای عمل و وسایل و لوازم جراحی
 15. کمک به جراح در هنگام عمل جراحی
 16. تعیین و تنظیم کشیک و آماده نمودن کارکنان اطاق عمل در عصر و شب و در مواقع اورژانس
 17. تهیه آمار عمل های جراحی روزانه و هفتگی و ماهانه و ارائه آن به مقام مافوق
 18. انجام سایر امور محوله در زمینه مربوطه بر طبق دستور مقام مافوق

سایر مطالب
مسئول
باز شو اول
سیاست
باز شو دوم
شرح وظایف
باز شو سوم
سایر مطالب
باز شو سوم
مسئول
باز شو اول
سیاست
باز شو دوم
شرح وظایف
باز شو سوم
سایر مطالب
باز شو سوم
مسئول
باز شو اول
سیاست
باز شو دوم
شرح وظایف
باز شو سوم
سایر مطالب
باز شو سوم