معاونت پشتیبانی

مسئول
نام و نام خانوادگی: مهندس سعید قلاوند
سعید-قلاوند
سمت: معاونت اداری پشتیبانی
داخلی: ۳۴۳
موقعیت مکانی: طبقه همکف

سیاست
معاونت اداری، پشتیبانی با استعانت از درگاه خداوند مهربان و بهره مندی از انسان دوستی، تجربه، مهارت و دانش همه کارکنان، خود را متعهد می داند در راستای پیشبرد اهداف کلان و رسالت والای بیمارستان، خدمت رسانی با  کیفیت عالی و در سریع ترین زمان ممکن، به کلیه واحدهای درمانی، اداری و پشتیبانی در جهت افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت نماید.
شرح وظایف

سلسله مراتب سازمانی:
معاونت اداری پشتیبانی مستقیما تحت نظر ریاست بیمارستان فعالیت می نماید.

 

شرح وظایف:

 1. برنامه ریزی طبق برنامه ریزی استراتژیک و دستورالعمل های ریاست بیمارستان
 2. پیگیری امور ارجاعی از سوی ریاست سازمان
 3. ایجاد هماهنگی بین امور ستادی بیمارستان با وظایف و مسئولیت های اصلی به منظور دستیابی هرچه سریعتر به هدفهای مورد نظر
 4. کمک به رشد و توسعه سازمان یعنی ایجاد هماهنگی میان واحدهای مختلف بیمارستان و ارائه پیشنهادات مفید و سازنده
 5. نظارت بر انجام وظایف پشتیبانی و توزیع سریع، صحیح و به موقع کارکنان اداری، تدارکاتی و خدماتی در واحدهای بیمارستان با توجه به حجم و میزان حساسیت و سایر عوامل کار آنها
 6. نظارت بر عملکرد واحد امور اداری و منابع انسانی و ارائه راهنمایی های لازم به این واحد بالاخص در زمینه ی منابع انسانی ، طراحی سیستم پاداش و ارزیابی پرسنل
 7. ارائه توصیه های ضروروی برای سیستم انضباط به واحد امور اداری و منابع انسانی
 8. نظارت بر انجام امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی بیماستان در چهار چوب ضوابط و مقررات مورد عمل
 9. نظارت بر کلیه امور کارگزینی شامل تهیه و صدور احکام ترفیع ، ارتقاء گروه ، مرخصی ، بازنشستگی ، بازخریدی ، ماموریت و غیره
 10. اداره کلی و عمومی امور پرسنلی و نظارت بر حسن اجرای آن در بیمارستان در چهارچوب قوانینی و مقررات جاری
 11. سازماندهی ، تقسیم کار، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین واحدها ی تابعه
 12. رضایت سنجی از مراجعین حوزه مدیریت خود و زمان سنجی ارائه خدمات
 13. برقراری ارتباط و هماهنگی مستمر با وزارتخانه متبوع و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ارتباط با هماهنگی مسائل اداری و پشتیبانی بیمارستان
 14. نظارت بر تهیه دستوراعمل های مربوط به امور اداری و استخدامی
 15. همکاری و مشارکت با دفتر برنامه و بودجه و طرح در برآورد و تنظیم بودجه و برنامه های اداری و پشتیبانی بیمارستان
 16. همانگی سیاستهای اجرایی حوزه معاونت اداری و پشتیبانی با کلیه معاونت ها بالخص معاونت مالی
 17. همکاری با واحد بهمبود کیفیت جهت نظارت بر اجرای خط مشی ها وروش های اجرایی تصویب شده
 18. تهیه آمارو اطلاعات مورد نیاز بیمارستان و ایجاد نظام اطلاع رسانی و استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات لازم
 19. نظارت بر واحد تجهیزات پزشکی و هموار ساختن شرایط فعالیت هرچه بهتر این واحد
 20. نظارت بر واحد فن آوری اطلاعات و هماهنگ کردن این واحد در راستای اهداف کلان بیمارستان
 21. نظارت بر امور مربوط به تنظیف و حفظ و حراست ساختمانها و تاسیسات بیمارستان
 22. نظارت بر فعالیت امور انبارداری، نقلیه ، تلفنخانه ، باغبانی، سردخانه ، رختشویخانه ، خیاط خانه و خدماتی
 23. نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم
 24. ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای خدماتی و فعالیتهای اصلی بیمارستان
 25. پیش بینی احتیاجات بیمارستان از نظر وسائل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها
 26. اجرای مصوبات انضباطی کارکنان و رسیدگی به اجرای خط مشی هایی که در آن رابطه ابلاغ گردیده است.
 27. اجرای دقیق طرح طبقه بندی مشاغل با همکاری واحدهای ذیربط
 28. فراهم اوردن امکانات رفاهی برای پرسنل در محدوده مقررات و با در نظر گرفتن امکانات و شرایط فنی و مالی بیمارستان
 29. انجام امور مربوط به بیمه بهداشت و درمان پرسنل بیمارستان
 30. پرداخت کمک های نقدی و غیر نقدی پرسنل با همکاری واحدهای مربوطه
 31. تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی پرسنل از قبیل شرکتهای تعاونی مصرف، مسکن و اعطاء وامهای ضروری و غیره
 32. انجام امور رفاهی مربوط به میهمانان بیمارستان و همکاری در رفع نیازمندیهای آنها
 33. تظارت بر انجام مراحل بازنشستگی پرسنل
 34. نظارت بر انجام مکاتبات لازم در جهت تامین نیازمندیهای بازنشستگان و مستمری بگیران بیمارستان
 35. شرکت در کمیته ها ، کنفرانسها ، کمیسیونها، سمینارهای اداری و پشتیبانی مرتبط
 36. رسیدگی و صدور دستور لازم به برنامه ها و گزارشهای رسیده
 37. امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی ، ماموریت و… مربوط به کارکنان تحت سرپرستی
 38. نظارت و همکاری بر امور رتبه بندی اعضاء بیمارستان
 39. ارتباط مستمر با مراکز و مجامع ملی و بین المللی ، دانشگاهی ، تحقیقاتی به منظور ارتقاء سطح دانش پرسنل بیمارستان

canada rx