فناوری اطلاعات

مسئول
نام و نام خانوادگی: مجتبی خلیل نژاد امیریمجتبی خلیل نژاد
تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی شبکه
سمت: مدیر واحد فناوری اطلاعات
داخلی: ۱۰۶
موقعیت مکانی: طبقه ۲
رنگ لباس فرم:
Email: Eng_mkhalilnejad@yahoo.com

سیاست واحد

واحد فناوری اطلاعات بیمارستان تریتا نبض تپنده کلیه فرآیند های الکترونیکی، ارتباطی، حفاظتی و اطلاعاتی این سازمان می باشد. این واحد در امور زیر خود را مسئول میداند:

 1. کلیه امور ارتباطات الکتریکی و الکترونیکی سازمانی اعم از صوتی، نامه نگاری ، تلفنی و ..
 2. کلیه امور الکترونیکی سازی فرآیندهای سازمان شامل HIS ،MIS ،مدیریت مالی و ..
 3. کلیه امور حفاظت الکتریکی و الکترونیکی بیمارستان شامل دوربین های مدار بسته، کنترل تردد، کنترل دسترسی و ..
 4. کلیه امور فرآیند های تبلیغات الکترونیکی، سرگرمی و بهینه سازی خدمات به بیماران شامل شبکه تلویزیونی داخلی سازمان و صدا و سیما، پنل کنار تخت بیمار، احضار پرستار و …

شرح وظایف

سلسله مراتب سازمانی:
واحد فناوری اطلاعات تحت نظر معاونت اداری پشتیبانی فعالیت می نماید.

 

شرح وظایف:

 1. نگهداری صحیح از کلیه تجهیزات شبکه اعم از Active وPassive بر اساس استاندارد های فن آوری اطلاعات و ارتباطات
 2. تهیه مستندات جامع شبکه بر اساس استاندارد مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
 3. آگاهی کامل از کاربرد و نحوه عملکرد تجهیزات Active
 4. اجرای طرح شبکه ای کردن کامپیوترها
 5. تهیه بر چسب و شناسنامه فنی سخت افزار جهت کلیه سیستم ها و تشکیل پرونده جهت دسترسی سریع
 6. نصب و راه اندازی سیستمهای کامپیوتری بیمارستان
 7. نظارت بر بازدید دوره ای ازرایانه های بیمارستان و رفع عیوب سخت افزاری و نرم افزار
 8. انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت و اینترانت
 9. آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات سخت افزاری ونرم افزاری
 10. پیشنهاد مشخصات تجهیزات شبکه مورد نیاز و برآورد قیمت
 11. ارائه مشاوره جهت استفاده از تجهیزات جدید
 12. cheap promethizine without prescription

 13. کارشناسی و نظارت بر کارکرد فنی نرم افزارهای واحد مربوطه
 14. نصب واصلاح ویندوز رایانه های واحد مربوطه و انجام تنظیمات مربوطه و سایر برنامه های کاربردی مور دنیاز
 15. آموزش کاربران جدید اتوماسیون اداری
 16. نصب و راه اندازی سرور HIS  و پشتیبان گیری از آن
 17. تغییر و تعریف اطلاعات اصلی بیمارستان
 18. نیاز سنجی سخت افزار مورد نیاز و پی گیری آن
 19. رفع اشکالات کاربران در ثبت اطلاعات
 20. انجام تعاریف سیستم شامل تعریف کاربران، تعریف بیمه ها به همراه جزئیات بیمه ای، تعریف اقدامات و …
 21. بررسی فرایندهای سیستم و ارائه راهکار مناسب
 22. نصب و راه اندازی نودهای جدید در واحد مربوطه و نظارت بر اجرای آن
 23. نصب آنتی ویروس و انجام تنظیمات شبکه جهت اتصال به اینترنت
 24. تست و تأیید طرحهای شبکهLAN واحد مربوطه
 25. پیگیری علل سخت افزاری بروز اختلال یا قطع اینترنت
 26. بررسی و کارشناسی کارکرد و اختلالات موجود درشبکه بی سیم واحد مربوطه
 27. نظارت بر امنیت شبکه در واحد مربوط
 28. کارشناسی فنی در تهیه نرم افزار برای واحد مربوطه وارائه گزارش
 29. همکاری درنصب و راه اندازی و آموزش نرم افزارهای مربوط به حوزه خود
 30. تهیه برنامه آموزشی برای ارگونومی کارکنان در حیطه کار با رایانه
 31. همکاری در مطالعه و ارزیابی فعالیتها و سیستم ها و روشهای موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت نیل به اهداف سازمانی
 32. عیب یابی شبکه LANواحد مربوطه و رفع عیوب
 33. اجرا وبکارگیری آخرین یافته های فن آوری اطلاعات به منظور ارتقای توانمندی واحد مربوطه
 34. شرکت در کمیسیونهای و سمینارهای مربوطه
 35. ارائه ایده درخصوص نوآوریها وطراحی های جدید فن آوری اطلاعات
 36. تهیه تدوین و اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران، کارشناسان و عموم کاربران جهت استفاده بهتر و موثرتر از نظام رایانه ای
 37. نظارت بر پشتیبان گیری دوره ای از داده های مهم مربوط به نرم افزارها
 38. ارتباط مستمر با شرکت های طرف قرارداد واحد و رفع اشکالات و نیازهای کاربران
 39. حفظ امنیت فیزیکی محیط اتاق سرور- دما و دقت در عبور و مرور ها
 40. ارائه خدمات پشتیبانی فنی برای نگهداری و تعمیر تجهیزات و وسایل سخت افزاری به طور مستقیم از خدمات متمرکز و یاخدمات فنی خارج از بیمارستان
 41. طراحی و تدوین گردش کار واحد جهت جلوگیری از اتلاف وقت نیرو ها
 42. مدیریت و پشتیبانی از سیستم HIS که شامل موارد ذیل می گردد:
 • مدیریت HIS و زیر سیستم های آن، شناسایی مشکلات سیستم، حفظ و نگهداری آن
 • رابط فنی و اطلاعاتی بیمارستان با شرکت های خصوصی برای خرید و ارتقاء HIS
 • برنامه ریزی در جهت آموزش کل پرسنل بیمارستان و اعلام آن به مدیریت
 • آموزش موردی به پرسنل در بخشها و واحدها
 • تعریف بانکهای اطلاعاتی خاص بیمارستان
 • ارتباط بین بیمارستان و تیم نرم افزار در مورد خواسته ها و نیازهای مجموعه
 • اعلام گزارش خرابی و نقص به شرکت پشتیبان و پی گیری رفع آن از طریق مدیر پشتیبانی شرکت
 • تهیه پشتیبان از دیتا بانکهای HIS