همه پست های برچسب فن بیان

کارگاه مهارت سخنوری و ارتباط مؤثر

کارگاه مهارت سخنوری و ارتباط مؤثر

کلینیک روان شناسی بیمارستان فوق تخصصی تریتا به منظور افزایش رضایتمندی مراجعان و توانمند ساختن پرسنل و تمامی رده های خدمت رسان بیمارستان اقدام به برگزاری کارگاه  آموزشی “مهارت سخنوری و ارتباط مؤثر” با تدریس آقای محسن احتشامی، مجری صدا و سیما و رادیو اقتصاد، کرده است .

ادامه